Transvorm

Een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding. De snelbinders werden uitgedaagd om in twee sessies, een co-creatief proces op gang te brengen. Een experiment, niet om een volle gereedschapskist met resultaten aanbieden, maar behoeften zichtbaar maken en een veilig speelveld creëren waarin gekeken kon worden naar hoe we innoverend begeleiden kunnen begeleiden met diverse lagen/systemen.